خاله فر

آشنایی با آقای امین رحمنی کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تاکستان

آشنایی با  مهندس امین رحمنی کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی و کاندیدای انتخابات شورای شهر تاکستان «فرزند حاج قاسم رحمنی_فرهنگی بازنشسته» ?سوابق تحصیلی: 1- دارای مدرک کاشناسی مهندسی شهرسازی از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین 2- دارای مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ?سوابق کاری: 1- دارای 10 سال سابقه همکاری با شرکتهای مشاور معماری و شهرسازی در زمینه تهیه طرح […]