خاله فر

اولین دامنه تاکستانیها ||| برای من و تو و ما

هاست ارزان

برنامه های اجرا شده

برنامه هفته اول: 22خرداد1394

برنامه هفته دوم: 29خرداد1394

برنامه هفته سوم :

img_2370img_2372  img_2374img_2393photo_2015-06-26_09-46-13photo_2015-06-26_08-41-05img_2386

 

 

 

 

 

 

برنامه هفته چهارم:

img_2473 img_2483 img_2487 img_2489 img_2492 img_2503 img_2511 img_2518 img_2520 img_2534 img_2539 img_2548 img_2572 img_2576 img_2584 img_2601 img_2603 img_2610 img_2622 photo_2015-07-04_10-12-03

 

ثبت NGO محیط زیستی

با درود

در این بخش آخرین اخبار در رابطه با گروه زیست محیطی تازه شکل گرفته از شاکله مردم نهاد که توسط مراکز دولتی باید مجوزش صادر گردد و توسط علاقه مندان پیگیری می شود، اطلاع رسانی خواهد گردید.

اقدامات از چند سال پیش توسط آقای سعید طاهرخانی استارت گردیده و اکنون پرونده آخرین مراحل کاری خود را طی می نماید و در فرمانداری شهرستان تاکستان مفتوح می باشد .

با سپاس3-8-1395

معرفی گروه پاکبانان

در خرداد ماه 1394 بود که با تعدادی از دوستان تصمیم بر این شد که پارک جنگلی را نظافت کنیم (آشغال های آنرا جمع کنیم) بطوریکه از همان موقع کم و بیش برنامه های متعددی جهت تکریم طبیعت نه چندان سر حال تاکستان در برنامه های نه چندان ادامه دار و منظم برگزار کردیم جهت فرهنگ سازی و تداوم برنامه های آینده شما همشهریان عزیز را با فعالیت گروه تازه تاسیس پاکبانان طبیعت تاکستان آشنا خواهیم کرد.

کانال تلگرامی ما:   https://t.me/pttakestan

تعدادی از دوستانیکه در کنار هم پاکبانان تاکستان را تشکیل داده اند به قرار ذیل هست:

تات زبانان جهان

نام(های) قدیمی :سیاه‌دهن

جمعیت  : ۹۹٬۸۴۱ نفر(تا سال 1390)

زبان‌ گفتاری: تاتی، ترکی ، فارسی

مذهب:شیعه, یهودی(تعداد کم)

ارتفاع از سطح دریا: ۱۲۶۵ متر

ره‌آورد: انگور

شهرستان تاکستان یکی از شهرستان‌های استان قزوین ایران است. مرکز این شهرستان، شهر تاکستان است. خرمدشت، اسفرورین، نرجه و ضیاءآباد دیگر شهرهای آن هستند. نام پیشین این شهر- یعنی قبل از سال ۱۳۱۴ -سیاه‌دهن (به تاتی: سیادون) بوده است. شهرستان تاکستان، مهمترین منطقهٔ تات‌نشین ایران و حتی جهان است

معرفی تات زبانان جهان:

ﺟﺰﺍﯾﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﯽ ﻭ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ?

ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﻭ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻭ ﻗﻔﻘﺎﺯ ﻭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻃﺒﺮﯼ
‏( ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﯽ‏) ﻭ ﮔﯿﻠﮑﯽ ﻭ ﺗﺎﻟﺸﯽ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﺩﯼ
ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺎﺭ ﭘﯿﺸﯿﻦ ‏( 1‏) ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﮔﻮﯾﺸﻮﺭﺍﻥ ﺁﻥ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺟﺰﺍﯾﺮﯼ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﯽ ، ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺍﺯ
ﺩﺳﺘﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﯼ
ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯﯾﻦ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ
ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯾﻦ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ .
ﺯﺑﺎﻥ ﻃﺒﺮﯼ ‏( ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﯽ‏) : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺎﺭ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ، ﺯﺑﺎﻥ ﻃﺒﺮﯼ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ
ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻃﺒﺮﯼ ، ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﯽ ﮔﻮﯾﺶ ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﮏ ‏( ﺩﺭ
ﻗﺰﻭﯾﻦ‏) ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﯽ ﮔﻮﯾﺶ ” ﻃﯿﺨﻮﺭ” ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ
.
ﺯﺑﺎﻥ ﮔﯿﻠﮑﯽ : ﺩﺭ ﮔﯿﻼﻥ ، ﮔﻮﯾﺶ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﺗﺎﺗﯽ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﻟﺸﯽ
ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ . ﺧﻮﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﮔﯿﻠﮑﯽ ﻫﻢ ﺭﯾﺸﻪ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺁﻥ
ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﯾﻦ ﮔﯿﻠﮑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﯽ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ : ﻣﺴﻌﻮﺩﯼ ﻣﻮﺭﺥ ﻋﺮﺏ ﺩﺭ 1100 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻭ ﺍﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 375 ﻫﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ‏( 1028 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ‏) ﻭ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ” ﺍﺣﺴﻦ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﻻﻗﺎﻟﯿﻢ” ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻭ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﺷﻌﺎﺭ
ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﯽ ، ﻧﯿﺎﯼ ﺩﻭﺩﻣﺎﻥ ﺻﻔﻮﯼ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﺴﺖ .
ﺍﻭﻟﯿﺎ ﭼﻠﺒﯽ ، ﺳﯿﺎﺡ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ‏( 1682-1611‏) ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻭ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺩﯾﺪﺍﺭ
ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ، ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻭ ﻧﺨﺠﻮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ .
ﺣﻤﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻗﺰﻭﯾﻨﯽ 740 ﻫﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ‏( 674 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ‏) ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ” ﻧﺰﻫﺖ
ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ” ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﻭ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻭ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﻭ ﺗﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺁﻗﺎ ﺑﺎﮐﯿﺨﺎﻧﻮﻑ ﻣﻮﺭﺥ ﺑﺎﺩﮐﻮﺑﻪ ﺍﯼ ‏(ﺑﺎﮐﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ‏) ،
170 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ “ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺭﻡ” ، ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ‏( ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮﯾﺸﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺗﯽ ‏)
ﺩﺭ ﺑﺎﺩﮐﻮﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ . ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻫﻨﯿﻨﮓ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ، ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺭﺍ
ﻧﻪ ﺗُﺮﮐﯽ ، ﮐﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﯽ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ .
ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻃﻮﺍﯾﻔﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺕ ﻫﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩ ﻭ ﺑﻮﺋﯿﻦ ﺯﻫﺮﺍ ﻭ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ
ﻗﺰﻭﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺶ ﺗﺎﺗﯽ ” ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩ” ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ .
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﯽ
ﺑﭽﻪ ‏( ﻓﺎﺭﺳﯽ ‏) / ﺯﺍﺭﯾﻦ ، ﺑﺎﻻ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ‏) / ﺯﺍﺭﻭ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﺳﮕﺰ ﺁﺑﺎﺩ ‏) / ﻭﭼﻪ ‏( ﺗﺎﺗﯽ
ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﮏ ‏) / ﻋﯿﺎﻝ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﺯﯾﺎﺭﺍﻥ‏) / ﻭﭼﻪ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﻃﯿﺨﻮﺭ‏) / ﻭﭼﻪ ‏( ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﯽ ‏)
ﺩﺳﺖ ‏( ﻓﺎﺭﺳﯽ‏) / ﺑﺎﻝ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ‏) / ﺑﺎﻝ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﺳﮕﺰ ﺁﺑﺎﺩ ‏) / ﺑﺎﻝ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﮏ ‏) /
ﺑﺎﻝ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﺯﯾﺎﺭﺍﻥ‏) / ﺑﺎﻝ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﻃﯿﺨﻮﺭ‏) / ﺑﺎﻝ ‏( ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﯽ‏)
ﺧﻮﺍﻫﺮ ‏( ﻓﺎﺭﺳﯽ ‏) / ﺧﻮﺍﮐﻪ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻥ‏) / ﺧﻮﺍﭼﻪ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﺳﮕﺰ ﺁﺑﺎﺩ‏) / ﺧﺎﺧﻮﺭ ‏( ﺗﺎﺗﯽ
ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﮏ ‏) / ﺧﻮﺁﺭ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﺯﯾﺎﺭﺍﻥ‏) / ﺧﻮﺁﺭ ‏( ﺗﺎﺗﯽ ﻃﯿﺨﻮﺭ ‏) / ﺧﺎﺧﺮ ‏( ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﯽ

نمونه سئوالات رایگان فنی حرفه ای

در خاله فر نمونه سئوالات فنی حرفه ای هم بصورت کاملا رایگان در اختیار همشهریان عزیز قرار می گیرد.

با سپاس از حسن توجه شما

کتاب و منابع (1)
جوشکاری CO2 (2)
جوشکاری آرگن (2)
جوشکاری قوس الکتریکی (5)
جوشکاری اسکلت فلزی (2)
جوشکاری UT (2)
جوشکاری برق (1)
جوشکاری سازه های فولادی (4)
جوشکاری لوله های گازبا فشار بالا (0)

تمامی مطالب سایت با ذکر منابع و ماخذ می باشد، لطفاً امانت دار خوبی باشیم. خاله فر دات کام -فروردین 1383-1395 ***** http://www.khaalefer.com/
توسط : PM