خاله فر

جمعیت استان قزوین به یک میلیون و 273 هزار نفر رسید

قزوین-ایرنا- براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95، جمعیت استان قزوین به یک میلیون و 273 هزار و 761 نفر رسیده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، این پایش که از سوی معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین تهیه شده و به طور اختصاصی در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی استان قزوین قرار گرفته است، نشان می دهد 650 هزار و 499 نفر از جمعیت استان را مردان و 623 هزار و 262 نفر را نیز زنان تشکیل داده اند.
براساس نتایج به دست آمده، میزان خانوارهای استان نیز 397 هزار و 165 خانوار است.
952 هزار و 149 نفر از جمعیت استان قزوین در نقاط شهری و 321 هزار و 610 نفر نیز در نقاط روستایی زندگی می کنند.
به لحاظ خانوار نیز 295 هزار و 19 خانوار استان قزوین در شهرها و 102 هزار و 144 خانوار نیز در روستاها اقامت دارند.

** قزوین پرجمیعت ترین شهرستان استان
به لحاظ تفکیک شهرستانی جمعیت استان، قزوین در سرشماری امسال با اختصاص 596 هزار و 932 نفر عنوان پرجمعیت ترین شهرستان استان را بار دیگر به خود اختصاص داده است و شهرستان البرز نیز با 242 هزار و 865 نفر در جایگاه بعدی قرار دارد.
آمار به دست آمده نشان می دهد نزدیک به نیمی از جمعیت استان در شهرستان قزوین زندگی می کنند.
براساس نتایج سرشماری امسال همچنین جمعیت شهرستان های تاکستان 172 هزار و 636 نفر، بوئین زهرا 122 هزار و 994 نفر، آبیک 94 هزار و 536 نفر و آوج نیز 43 هزار و 798 نفر بوده است.

** افزایش نرخ رشد متوسط سالانه جمعیت در استان قزوین نسبت به سرشماری سال 90
با نتایج به دست آمده در سرشماری سال جاری، متوسط رشد سالانه جمعیت در پنج سال گذشته (فاصله بین 2 سرشماری) در استان قزوین 1.17 درصد به ثبت رسیده که این رقم در کشور 1.24 درصد بوده است.
نرخ متوسط رشد سالانه جمعیت در سرشماری سال 90 در استان قزوین 1.0 درصد بوده است.
تراکم جمعیت (نفر در کیلومتر مربع) در استان قزوین نیز 81.8 نفر اعلام شده که این رقم در کشور 49.1 نفر بوده است.
تراکم جمعیت استان قزوین در سرشماری سال 90، 77.2 نفر در هر کیلومتر مربع اعلام شده بود.
میزان باسوادی استان قزوین نیز در سرشماری امسال 88.6 درصد تعیین شده است که از متوسط کشور بالاتر است.
نرخ باسوادی در کشور در سرشماری امسال 87.6 درصد اعلام شده است.
نرخ باسوادی مردم استان قزوین در سرشماری سال 90، 84.1 درصد بود.
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90، جمعیت استان قزوین یک میلیون و 201 هزار و 565 هزار نفر شامل 609 هزار و 804 نفر مرد و 591 هزار و 761 نفر زن بوده است.
مقایسه این رقم با آمار جدید، از افزایش 72 هزار و 196 نفری جمعیت استان قزوین حکایت دارد.
3013
انتشار دهنده: رضا اولادی

انتهای پیام /*

 
لینک دانلود
حجم فایل

دیدگاه ها بسته شده اند .