به گزارش افکارنیوز، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در نشست با هیات چینی گفت : وزارت نیرو مجوز 800 مگاوات برق در استان را صادر کرده است که پنجاه مگاوات از طرح های مجوز داده شده مربوط به همین نشست است .

حبیبی افزود : ظرفیت پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در انرژی های نو در استان قزوین مطالعه شده است.

وی اضافه کرد :  قرار است در استان حدود چهار هزار مگاوات برق در حوزه انرژی های نو تولید شود.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری گفت : تا کنون حدود هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری از سوی  شرکت های داخلی در استان انجام شده است.

سر مایه گذاران چینی هم به مطالعه هایی که بر روی ایران داشته اند اشاره و از سرمایه گذاری در ایران استقبال کردند .

این هیات چینی با اشاره به توانمندی های استان قزوین در حوزه انرژی های نو و سرمایه گذاری در آن اظهار امیدواری کردند این مذارکرات منجر به عقد تفاهم نامه شود.

قرار است شرکت چینی ctne با همکاری شرکت شمس آریا 50 مگاوات نیروگاه بادی در منطقه شورجه تاکستان راه اندازی کند .

چن جی اکسین گفت : شرکتش تولید کننده سه هزار و 710 مگاوات برق است و سی و نه شرکت زیر مجموعه دارد.