خاله فر

جهت سهولت در اجرای برنامه و تصمیم گیریهای دوستان و علاقه مندان محیط زیست تاکستان بعداز ثبت NGO تقویمی تهیه می شود تا همه دوستان بتوانند در برنامهای اجرایی تشکل شرکت کنند.

با سپاس

لینک دانلود
حجم فایل

دیدگاه ها بسته شده اند .