خاله فر

اولین دامنه تاکستانیها ||| برای من و تو و ما

هاست ارزان

جهت سهولت در اجرای برنامه و تصمیم گیریهای دوستان و علاقه مندان محیط زیست تاکستان بعداز ثبت NGO تقویمی تهیه می شود تا همه دوستان بتوانند در برنامهای اجرایی تشکل شرکت کنند.

با سپاس

دیدگاه ها بسته شده اند .