تعطیلی دو کارخانه در تاکستان/ بیکاری 300کارگر

khaalefer

قسمت درباره وب سایت مراجعه نمایید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید