انتقاد نماینده تاکستان از اقدام وزارت نیرو در بستن چاه‌ها

khaalefer

قسمت درباره وب سایت مراجعه نمایید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید