خاله فر

کاندید تعداد رای
1- صیاد رحمانی 9185
2- حسین رحمانی 6349
3-عبداله رحمانی 5570
4- عباداله طاهرخانی 4913
5- زهرا صفوی 4849
6- سمیه بابائی 4729
7- بهزاد طاهرخانی 4662
8- حمید طاهرخانی 4495
9- رسول طاهرخانی 3985
10- جمشید رحمانی 3834
11-سیده ندا ابراهیمی 3589
12- حمید قراخانی 3564
عباس مرادی 3561
کامران طاهری 3340
سید جواد ابراهیمی 3330
محمد اسکندری

3308

امین رحمنی 3302
سعید رحمانی 184 3158
مژگان رحمانی 3130
هادی حسن بیگی 3102
شاهین طاهرخانی 2989
محمد نوری 2802
علی رحمانی پرتاب وزنه 2777
ذوالفقار خدابنده لو 2711
عباس اسماعیلی 2690
محمد رحمنی(دانیال) 2680
بابک رحمانی 2632
علی ربیعی 2598
محمد عظیمی 2589
جواد نورآذر 2546
ابراهیم رحمانی 2327
اصغر طاهرخانی 2320
ژیلا رحمانی 2263
هادی طاهرخانی 2244
ذبیح اله رحمانی 2231
عیسی ورسه 2114
ایرج رحمانی 2069
عبداله طاهرخانی 2027
حسن رحمانی 1949
مهدی طاهرخانی 1880
فرشته طاهری 1851
رضا سازنده ها 1814
محمد رضا طاهرخانی 1680
علی غفاریان اصغری 1655
نوراله محمدی 1624
محمد خلج 1449
نیما رحمانی 1447
علی اکبر طاهرخانی 1366
کامران رحمانی 1348
جواد نجاتی 1336
رضا فردشاد 1322
علی امامی 1315
علی آفتوم 1124
اتسا پیرکاری 1110
ابراهیم رحمنی 1104
زهرا السادات حسینی پور 1038
وحید رحمانی 984
مهران رحمانی 984
سعید رحمانی182 910
مجید رحمانی 212 891
رضا رحمانی 812
خدیجه رحمانی 728
منوچهر یوسفی 694
مسیب نوروزیان 673
مسعود حداد 664
محسن محمدی 659
مریم رحمانی 646
عباس خلجی 608
آسیه فتحی 564
مجید رحمانی 198 537
مجتبی  رحمانی 510
مظاهر رحمنی 436
محسن طاهرخانی 427
مجید رحمانی 221
میلاد طاهرخانی 215
جواد نجفی 148
لینک دانلود
حجم فایل

دیدگاه ها بسته شده اند .