خاله فر

لیست گروههای تلگرامی تاکستان

تا 9اردیبهشت 1396

بترتیب تعداد عضو

علامت * بمعنای تبلیغات انتخاباتی گروه می باشد.

1- بازار تاکستان (مهدی طاهرخانی) 4550 نفر

https://t.me/joinchat/AAAAAECsis84WPJ3pjTaWA

2 – بازار گرام تاکستان (مصطفی رحمانی) …3500 نفر

https://telegram.me/joinchat/D-5c90FlbY90p8AhJTv0Ww

3- حامیان دانیال رحمانی 3100 نفر*

https://t.me/joinchat/AAAAAEEqmphj5yF_pZyGNA

4- کمپین مهندس هادی طاهرخانی  2950نفر*

https://t.me/joinchat/AAAAAEBlbPcHGKgDdI2UNA

5- سرخ دلان پرسپولیسی(مهرزاد طاهرخانی) 1850نفر

https://t.me/joinchat/AAAAAEIo2g2KBFjCfHYu4A

6- استاد رسول(همدلی برای آبادانی) 1560 نفر*

https://t.me/joinchat/AAAAAEKQansfXtW7aWS6lw

7- حامیان آقای (بهزاد طاهرخانی)…  1550 نفر*

https://t.me/joinchat/AAAAAEGXUbCCcY3DSMLVZA

8- سید ابراهیم رئیسی تاکستان 1450نفر*

https://t.me/joinchat/AAAAAEKueWJJobdhQrWA2Q

9- توسعه شهر (مهندس جمشید) 1430 نفر*

https://t.me/joinchat/AAAAAEKQFyuRpNLP7oZTeg

10- گروه حامیان مهندس امین رحمنی 1400نفر*

https://t.me/joinchat/AAAAAEBOjVXdTNylOXzwOQ

11- توسعه شهرستان تاکستان (قموشی) 1110 نفر

لینک > سکرت

12- فتح پارلمان شهری  (محمد خلج) …. 850نفر*

https://t.me/joinchat/AAAAAEJzHdSBaPaCMFnDAw

13- مهندس علي غفاريان(طاهرخاني) 800 نفر *

https://t.me/joinchat/AAAAAEGq78HUJZ0VGECC0w

14- حامیان محمد رضا طاهرخاني 780 نفر*

https://t.me/joinchat/AAAAAECa8kkxhoiCvNoSTA

15 – حامیان مهندس نیما رحمانی،نگرشي نو،شهري نو 520 نفر *

https://t.me/joinchat/AAAAAED9VLNA4SLHrfZVVw

16- آرام نیوز ….جواد خبرنگار …. 470 نفر

https://telegram.me/joinchat/C13dZT809YHJDO99cY6hXQ

17 – مدیران جوان-(مجید رحمانی) 380 نفر

https://t.me/joinchat/AAAAAD9n81-6ibQ1o-WGyg

18- کلینیک گیاهپزشکی مجتمع کشاورزی حداد(دکتر حداد) 360 نفر

لینک > سکرت

تهیه کننده:  https://t.me/takestan20

برای اضافه کردن گروه خود به لیست به ای دی   @khaalefer مراجعه نمایید.

9اردیبهشت 1396

 

 

لینک دانلود
حجم فایل

دیدگاه ها بسته شده اند .