خاله فر

پرسپولیس در میان “پرشور”های جهان سوم شد

پرسپولیس در میان “پرشور”های جهان سوم شد <div style=”text-align: center; margin-bottom: ۵px;” class=”tads”>< img src=”http://www.sabavision.com/public/public/user_data/advert_banner/۶/۱۷۱۶۵.gif?url=http://۹۰tv.camp.sabavision.com/advert/program/visit/onlineid/۴۲۸”/>< p>< a href=”https://goo.gl/f۵ASFB” target=”_blank” style=”color: #e۲۶۸۱۵;”>< strong>در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )</strong>< /a>< /p>< /div> وبسایت رسمی برنامه نود – در نظرسنجی روزنامه اسپانیایی مارکا، پرسپولیس جایگاه سومین هواداران پرشور جهان را به خود اختصاص داد.   به گزارش وب سایت نود، مارکا در سایت خود نظرسنجی […]