خاله فر

لیست کانالهای فعال و غیر فعال شهرستان تاکستان تا اول شهریورماه1396

:::::: اسپانسر  ::::::: https://t.me/takestaneman                رتبه کانال موضوع کانال نام کانال ادرس کانال تعداد عضو 1 علمی انگور و کشمش ایران https://t.me/angorIran 10400 2 خبری  خبری بخش ضیاءآباد https://t.me/ziaNN 2520 3 نوستالژی سیادن تاتون https://t.me/siyadenij 2420 4 خبری خبر فوری تاکستان https://t.me/takkhabar 2000 5 خبری-دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان https://t.me/tiauch 1740 6 ورزشی-شخصی  حمیدرضا طاهرخانی https://t.me/hamidreza_taherkhani_37 1650 7 مذهبی رسمی هیأت مکتب العباس(ع) https://t.me/maktabalabbas123 […]