دسته بندی: افتخارات تاکستان

افتخارات تاکستان

قصد داریم افتخارات شهرستان تاکستان را بر تارک های اینترنتی بنشانیم تا همگان با این عزیزان آشنا بشوند. در این راه قطعاً دست همکاری همه همشهریان را به گرمی می فشاریم. ای دی تلگرام: ...