دسته بندی: ضرب المثل تاتی

ضرب المثل های تاتی

یکی از زیبایی هر زبانی استفاده صحیح و یادگیری کامل ضرب المثل های آن می باشد. قصد داریم ضرب المثل های زبان تاتی را جمع آوری نماییم و خدمت علاقه مندان ارائه نماییم. با...