دسته بندی: خانه انفورماتیک اشکان

خانه انفورماتیک اشکان

از سال 1381 در پاساژ حافظ تاکستان خدمات کامپیوتر اشکان شکل گرفت که بعدها به خانه انفورماتیک اشکان تغییر نام یافت. این مغازه هم اکنون در خیابان شهید محرم غفاری در نیش کوچه پنجم...