خاله فر

اولین دامنه تاکستانیها ||| برای من و تو و ما

هاست ارزان

آقا بهمن خودمون یکی از با مرام ترین هاست ناشنوایی شنوا و با احساس ، به داشتن چنین دوستی افتخار می کنم.

دیدگاه شما

شما باید وارد سایت شده باشید تا بتوانید دیدگاه خود را ثبت کنید .